คอร์ส Online เรียน AI: Deep Learning ด้วย Python สำหรับผู้เริ่มต้น

คอร์สเรียนด้วยตนเองแบบ VDO Online เรื่อง AI: Deep Learning ด้วย Python (ภาษาไทย) เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น  แจกคูปองลดพิเศษ ด่วน! เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ เรียนแบบ Step-by-step เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา Deep Learning  เรียนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

คอร์ส Online เรียน AI: Machine Learning ด้วย Python สำหรับผู้เริ่มต้น

คอร์สเรียนด้วยตนเองแบบ VDO Online เรื่อง AI: Machine Learning ด้วย Python (ภาษาไทย) เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และผู้ที่ปรับพื้นเพื่อศึกษา Deep Learning ต่อไป (คอร์สต่อจากนี้ อยู่ระหว่างการสร้าง)  แจกคูปองลดพิเศษ ด่วน! เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ เรียนแบบ Step-by-step เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา Machine Learning  เรียนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

คอร์สเรียน IoT (Internet of Things) สำหรับผู้เริ่มต้น

คอร์สเรียน IoT (Internet of Things) เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ระยะเวลาเทียบเท่ากับการอบรม 9.00-16.00 เวลา 3 วัน  แจกคูปองลดพิเศษ ด่วน! เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ Step-by-step อย่างแท้จริง สามารถนำไปต่อยอดสร้างโครงงานต่างๆ ได้  เรียนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการใช้งานและการรักษาความลับข้อมูลของลูกค้าหรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซท์หรือใช้แอ็ป มีดังต่อไปนี้ 1. การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล ทางเว็บไซต์และผู้ให้บริการจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ โดยผ่านระบบสมัครสมาชิก (Sign up) ข้อมูลที่เก็บ ได้แก่ อีเมล ชื่อ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการให้บริการเช่น การดาวน์โหลด การติดต่อ เป็นต้น ทางเราไม่มีนโยบายเก็บข้อมูลสำคัญอื่นๆ เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรประชาชน เป็นต้นสำหรับการใช้แอ็ปต่างๆ จะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆ ทั้งสิ้น 2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทางเว็บไซท์และผู้ให้บริการ และผู้พัฒนาแอ็ป ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของท่าน ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ หรืออีเมล์