คอร์สเรียน IoT (Internet of Things) สำหรับผู้เริ่มต้น

คอร์สเรียน IoT (Internet of Things) เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ระยะเวลาเทียบเท่ากับการอบรม 9.00-16.00 เวลา 3 วัน  แจกคูปองลดพิเศษ ด่วน! เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ Step-by-step อย่างแท้จริง สามารถนำไปต่อยอดสร้างโครงงานต่างๆ ได้  เรียนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 

พัฒนา IoT บนแพลตฟอร์ม Arduino และ Raspberry Pi

ราคาปก 345 บาท หนา 592 หน้า  ซีเอ็ดบุ๊คส์ www.se-ed.com พัฒนา Internet of Things (Iot) บนแพลตฟอร์ม Aruduino ด้วยบอร์ด ESP8266 และ Raspberry PI ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นการติดตั้ง Tools, การเลือกบอร์ด, Sensors, ตัวทำงาน (Actuators) มอเตอร์ รีเลย์ เซอร์โว.., การต่อจอแสดงผล OLED LCD,