Free Books

แจกหนังสือฟรี!

หนังสือแจกฟรี หลายรายการ

จากโครงการแจกหนังสือฟรีที่ผ่านมา ได้มีผู้สนใจเป็นอันมาก ทางสำนักพิมพ์จึงได้จัดขึ้นอีก โดยมีเงื่อนไขเหมือนเดิมคือ แจกหนังสือฟรี แต่ผู้สนใจช่วยออกค่าจัดส่ง โดยดำเนินการจัดส่งทางไปรณีย์ทั่วประเทศ

ขั้นตอน

1 ผู้สนใจติดต่อขอรับหนังสือ ส่งเมล์มาที่ email ด้านล่างนี้

2 เขียนหัวข้อ Subject เมล์ว่า ต้องการหนังสือแจกฟรี   โดยในเนื้อจดหมาย แจ้งชื่อหนังสือที่ต้องการ (โปรดตรวจสอบ รายการในหน้าเว็บนี้ และขอความกรุณา รายการที่แจ้งว่า แจกฟรีหมดแล้ว อย่าส่งเมล์มาค่ะ)

3 ทางสำนักพิมพ์จะส่งเบอร์หมายเลขบัญชีกลับไป (สำหรับโอนเงินค่าจัดส่ง โดยดูตามรายชื่อหนังสือด้านล่าง)

การแจ้งเลขบัญชี จะแจ้งไปเฉพาะจำนวนที่มีโควต้าแจกเท่านั้น (ยึดตามลำดับเมล์ที่เข้ามา)
ผู้ที่ได้รับเบอร์บัญชี คือผู้ที่ได้แน่นอน
ผู้รับต้องโอนค่าส่งและแจ้งภายใน 1-2 วัน หากพ้นกำหนด หนังสือที่ล๊อคไว้ให้ท่าน จะขยับให้คิวถัดไป (หากยังต้องการอยู่ กรุณาแจ้งขอเข้ามาใหม่ โดยจะต้องต่อคิวใหม่) ทั้งนี้เนื่องจากบางท่านใช้เวลาโอน 5-7 วัน ซึ่งทำให้คิวอื่นเสียเวลาและโอกาสนานเกินความจำเป็น 

4 ท่านโอนเงินเข้าบัญชี เป็นค่าจัดส่ง ตามรายการหนังสือที่ประกาศ (ค่าหนังสือไม่ต้องโอนชำระ)

5 แจ้งการโอนเงินไปยังเมล์ข้อ 1 โดยระบุตามรายละเอียดในเมล์ ข้อ 3

ท่านที่เมล์แจ้งความจำนงไปในข้อ 1 หากเปลี่ยนใจไม่ต้องการแล้ว กรุณาเมล์แจ้งยกเลิก ทั้งนี้เพื่อที่จะให้สิทธิท่านอื่นต่อไป

คลิก ที่นี่ ดูรายการหนังสือ Free books