กลเม็ดเทคนิค PHP สำหรับเวบไซท์

หนังสือแจกฟรี ยังมีบริการอยู่  สภาพ: 80-90% เนื้อหาด้านในครบถ้วน   ค่าจัดส่ง: 43 บาท การใช้ภาษาไทย กับ MySQL การใช้ SQL Query ลักษณะต่างๆ และการเชื่อมตาราง Join การแบ่งแสดงข้อมูลออกเป็นหน้า ๆ อัตโนมัติ การประมวลผลนำเสนอกราฟในรูปแบบต่างๆ เช่น 2 มิติ 3 มิติ กราฟวงกลม ฯลฯ สร้างเมนู Dropdown