คอร์ส Online เรียน AI: Deep Learning ด้วย Python สำหรับผู้เริ่มต้น

คอร์สเรียนด้วยตนเองแบบ VDO Online เรื่อง AI: Deep Learning ด้วย Python (ภาษาไทย) เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น  แจกคูปองลดพิเศษ ด่วน! เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ เรียนแบบ Step-by-step เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา Deep Learning  เรียนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

คอร์ส Online เรียน AI: Machine Learning ด้วย Python สำหรับผู้เริ่มต้น

คอร์สเรียนด้วยตนเองแบบ VDO Online เรื่อง AI: Machine Learning ด้วย Python (ภาษาไทย) เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และผู้ที่ปรับพื้นเพื่อศึกษา Deep Learning ต่อไป (คอร์สต่อจากนี้ อยู่ระหว่างการสร้าง)  แจกคูปองลดพิเศษ ด่วน! เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ เรียนแบบ Step-by-step เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา Machine Learning  เรียนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

เรียนรู้ AI: Deep Learning ด้วย Python

จัดโปร ออนไลน์ ราคาพิเศษ 285 บาท (ส่ง ปณ. ฟรี) จำนวนจำกัด! จากราคาปก 385 บาท ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อได้ที่ itm.intermedia@gmail.com เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ Deep Learning เพื่อพัฒนาระบบ AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ ด้วยภาษา Python เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ Workshop พร้อมโค้ดตัวอย่างและคำอธิบาย

คอร์สเรียน IoT (Internet of Things) สำหรับผู้เริ่มต้น

คอร์สเรียน IoT (Internet of Things) เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ระยะเวลาเทียบเท่ากับการอบรม 9.00-16.00 เวลา 3 วัน  แจกคูปองลดพิเศษ ด่วน! เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ Step-by-step อย่างแท้จริง สามารถนำไปต่อยอดสร้างโครงงานต่างๆ ได้  เรียนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 

พัฒนา IoT บนแพลตฟอร์ม Arduino และ Raspberry Pi

ราคาปก 345 บาท หนา 592 หน้า  ซีเอ็ดบุ๊คส์ www.se-ed.com พัฒนา Internet of Things (Iot) บนแพลตฟอร์ม Aruduino ด้วยบอร์ด ESP8266 และ Raspberry PI ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นการติดตั้ง Tools, การเลือกบอร์ด, Sensors, ตัวทำงาน (Actuators) มอเตอร์ รีเลย์ เซอร์โว.., การต่อจอแสดงผล OLED LCD,

พัฒนา Android App สำหรับ Mobile Device และ Smartwatch

หนังสือแจกฟรี ค่าจัดส่ง 49 บาท ติดต่อสอบถาม/แจ้งขอรับได้ที่ itm.intermedia@gmail.com ราคาปกติ 345 บาท หนา 624 หน้า  ซีเอ็ดบุ๊คส์ www.se-ed.com Dev Android Apps สำหรับสมาร์ทโฟน Tablet และสมาร์ทวอชท์ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น  โดยใช้ภาษา Java ซึ่งง่ายต่อการเรียนรู้เนื่องจากมีรูปแบบคล้าย C การติดตั้ง Tools, ออกแบบหน้าจอและเมนู, Persistent data & Database, เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว, Fragments,Map &

เรียนรู้ Data Science และ AI: Machine Learning ด้วย Python

จัดโปร ออนไลน์ ราคาพิเศษ 240 บาท (ส่ง ปณ. ฟรี) จำนวนจำกัด! ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อได้ที่ itm.intermedia@gmail.com สำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ Data Science ศาสตร์ที่ว่าด้วยการนำเอาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานด้านต่างๆ อย่างสูงสุด และเรียนรู้ด้าน AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ Machine Learning ด้วยภาษา Python เพื่อพัฒนาระบบอัจฉริยะ เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ Workshop

พัฒนา Cross-Platform Mobile App สำหรับ iOS Android

พัฒนา Mobile App โดยเขียนโค้ดชุดเดียว แอ็ปสามารถใช้ได้กับหลายระบบ iOS, Android (ใช้ Cordova v3.6 สามารถใช้ศึกษาเป็นพื้นฐานประยุกต์ใช้กับ version ใหม่ๆ ได้) หนังสือแจกฟรี ค่าจัดส่ง 43 บาท ติดต่อสอบถาม/แจ้งขอรับได้ที่ itm.intermedia@gmail.com รายละเอียด ตั้งแต่การติดตั้งเครื่องมือ การใช้ ตัวจำลองทดสอบ/Simulator จำลอง การลงทะเบียนและทดสอบ App กับอุปกรณ์จริง การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน อินพุท เอ้าพุท การใช้งานกล้อง

พัฒนา App iPhone iPad

หนังสือแจกฟรี ค่าจัดส่ง 43 บาท ติดต่อสอบถาม/แจ้งขอรับได้ที่ itm.intermedia@gmail.com เรียนรู้การพัฒนา App ระบบ iOS สำหรับ iPhone iPad และ iPod Touch ตั้งแต่การติดตั้ง Xcode การใช้ Simulator จำลอง (หนังสือ ใช้ Xcode 5 ภาษา Objective-C แต่สามารถใช้เป็นพื้นฐานนำไปประยุกต์กับ Version ปัจจุบันได้) ราคาปก 335