Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการใช้งานและการรักษาความลับข้อมูลของลูกค้าหรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซท์หรือใช้แอ็ป มีดังต่อไปนี้ 1. การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล ทางเว็บไซต์และผู้ให้บริการจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ โดยผ่านระบบสมัครสมาชิก (Sign up) ข้อมูลที่เก็บ ได้แก่ อีเมล ชื่อ เท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการให้บริการเช่น การดาวน์โหลด การติดต่อ เป็นต้น ทางเราไม่มีนโยบายเก็บข้อมูลสำคัญอื่นๆ เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรประชาชน เป็นต้นสำหรับการใช้แอ็ปต่างๆ จะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆ ทั้งสิ้น 2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทางเว็บไซท์และผู้ให้บริการ และผู้พัฒนาแอ็ป ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของท่าน ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ หรืออีเมล์