พัฒนา Android App สำหรับ Mobile Device และ Smartwatch

หนังสือแจกฟรี ค่าจัดส่ง 49 บาท ติดต่อสอบถาม/แจ้งขอรับได้ที่ itm.intermedia@gmail.com ราคาปกติ 345 บาท หนา 624 หน้า  ซีเอ็ดบุ๊คส์ www.se-ed.com Dev Android Apps สำหรับสมาร์ทโฟน Tablet และสมาร์ทวอชท์ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น  โดยใช้ภาษา Java ซึ่งง่ายต่อการเรียนรู้เนื่องจากมีรูปแบบคล้าย C การติดตั้ง Tools, ออกแบบหน้าจอและเมนู, Persistent data & Database, เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว, Fragments,Map &