กลเม็ดเทคนิค PHP สำหรับเวบไซท์

หนังสือแจกฟรี ยังมีบริการอยู่ 

สภาพ: 80-90% เนื้อหาด้านในครบถ้วน  

ค่าจัดส่ง: 43 บาท

  • การใช้ภาษาไทย กับ MySQL
  • การใช้ SQL Query ลักษณะต่างๆ และการเชื่อมตาราง Join
  • การแบ่งแสดงข้อมูลออกเป็นหน้า ๆ อัตโนมัติ
  • การประมวลผลนำเสนอกราฟในรูปแบบต่างๆ เช่น 2 มิติ 3 มิติ กราฟวงกลม ฯลฯ
  • สร้างเมนู Dropdown list 2 ชุด ซึ่งมีเมนูตัวหลักและเมนูย่อย โดยเมื่อเลือกเมนูหลักแล้ว เมนูย่อยก็จะลิสรายการตามเมนูหมวดหลัก
  • การใส่โลโก้ลงบนภาพ การทำภาพ Thumbnails และการวางภาพซ้อนภาพ
  • สร้างระบบสมัครสมาชิก ระบบหน้าเวบ Login สำหรับ User และ Admin ซึ่งสามารถคลิกให้จำ Username และรหัสผ่านไว้ในเครื่องได้
  • อื่นๆ

ดูรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติม คลิกที่นี่