เรียนรู้ AI: Deep Learning ด้วย Python

จัดโปร ออนไลน์ ราคาพิเศษ 285 บาท (ส่ง ปณ. ฟรี) จำนวนจำกัด! จากราคาปก 385 บาท ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อได้ที่ itm.intermedia@gmail.com

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ Deep Learning เพื่อพัฒนาระบบ AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ ด้วยภาษา Python เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ Workshop พร้อมโค้ดตัวอย่างและคำอธิบาย

คลิกเข้าซีเอ็ดฯ

เนื้อหาประกอบด้วย

 • เครือข่ายประสาทประดิษฐ์ (Artificial Neural Network)
 • การใช้ TensorFlow Keras
 • การสร้าง Convolutional Neural Network: CNN สำหรับงาน Computer Vision
 • การตรวจจับวัตถุด้วย YOLO (Real-time Object Detection)
 • การถ่ายโอนความรู้ด้วย Transfer Learning
 • Recurrent Neural Network: LSTM GRU
 • ศิลปิน AI (Generative Adversarial Network: GAN)
 • Autoencoder
 • การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น (NLP)
 • BERT & Sentiment analysis วิเคราะห์ความรู้สึกจากข้อความ
 • ตัวอย่างระบบจำแนกภาพ ระบบรู้จำลายมือตัวเลข ระบบรู้จำใบหน้า ระบบแนะนำสินค้าแบบฉลาด ๆ ระบบวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึก การทำนายหุ้น การจำแนกข้อความ และอีกหลากหลายเรื่องราวน่าสนใจ

ราคา :  385 บาท จำนวนหน้า :  592
ISBN : 978-616-90651-7-3

ตัวอย่างเนื้อหาพร้อม Code