พัฒนา IoT บนแพลตฟอร์ม Arduino และ Raspberry Pi

ราคาปก 345 บาท หนา 592 หน้า 

ซีเอ็ดบุ๊คส์ www.se-ed.com

พัฒนา Internet of Things (Iot) บนแพลตฟอร์ม Aruduino ด้วยบอร์ด ESP8266 และ Raspberry PI ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น
การติดตั้ง Tools, การเลือกบอร์ด, Sensors, ตัวทำงาน (Actuators) มอเตอร์ รีเลย์ เซอร์โว.., การต่อจอแสดงผล OLED LCD, การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Wi-Fi, เครือข่ายระยะไกล 5-10 กม. ด้วย NB-IoT, การเชื่อมต่อกับ Mobile App, การใช้งานกล้อง Pi Camera, ระบบตรวจจับใบหน้าและระบบรู้จำแยกแยะใบหน้า..

สารบัญ


01 IoT เบื้องต้น
02 การติดตั้งเครื่องมือ
03 Hello Blink และการดีบักโปรแกรม
04 GPIO อินพุตเอาต์พุต
05 การเชื่อมต่อ ADC 12C และ SPI
06 การใช้งานเซ็นเซอร์
07 Pulse-Width Modulation
08 อุปกรณ์ทำงาน (Actuators)
09 การเชื่อมต่อเครือข่าย
10 เครื่อง IoT ไคลเอ็นต์
ฯลฯ