พัฒนา Android App สำหรับ Mobile Device และ Smartwatch

หนังสือแจกฟรี ค่าจัดส่ง 49 บาท ติดต่อสอบถาม/แจ้งขอรับได้ที่ itm.intermedia@gmail.com

ราคาปกติ 345 บาท หนา 624 หน้า 

ซีเอ็ดบุ๊คส์ www.se-ed.com

Dev Android Apps สำหรับสมาร์ทโฟน Tablet และสมาร์ทวอชท์ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น  โดยใช้ภาษา Java ซึ่งง่ายต่อการเรียนรู้เนื่องจากมีรูปแบบคล้าย C 
การติดตั้ง Tools, ออกแบบหน้าจอและเมนู, Persistent data & Database, เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว, Fragments,
Map & Location, เชื่อมต่ออินเทอร์เนท เปิดภาพ เปิดเว็บ โหลดข้อมูล JSON, Camera VDO, มัลติมีเดีย เล่นวิดีโอ ไฟล์เสียง,
Android Wearable App Structure, รัน App บน Emulator และอุปกรณ์จริง
สร้างหน้าปัทม์ Smartwatch (Android Watch Face) แบบ Digital และ Analog (แบบเข็ม)
การสื่อสารรับส่งข้อมูล SmartPhone/Tablet กับ Smartwatch ผ่านชั้น Data Layer (Message API & Data API)
ส่งการแจ้งเตือน Notifications ไปยัง Smartwatch
การตอบกลับผ่าน Remote Input ที่ Smartwatch ด้วยเสียงและการ Input ผ่านปัทม์สมาร์ทวอชท์
การใช้เซ็นเซอร์ของ mobile/smartwatch