เครื่องชาร์จ EV ตัวที่แถมติดรถ (Portable EV Charger) ชาร์จได้แรงแค่ไหน กินไฟเท่าไหร่?

Review ทดสอบเครื่องชาร์จติดรถแบบพกพา ที่แถมมากับรถ EV ชาร์จได้แรงแค่ไหน กินไฟเท่าไหร่ ? ตัวชาร์จ Portable EV Charger หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า Emergency Charge หรือ ชาร์จฉุกเฉิน รุ่น Duosida ที่แถมมาให้กับตัวรถ จะชาร์จได้แรงแคไหน กินไฟเท่าไหร่ ในคลิปมีคำตอบ